Χορήγηση προθεσμίας σε επιχείρηση για τη τεχνική ανασυγκρότηση.

Χορήγηση προθεσμίας σε επιχείρηση για τη τεχνική ανασυγκρότηση.

Για την εταιρία “Αλάτι Σίνδος” αναλάβαμε τη χορήγηση προθεσμίας από τη ΠΚΜ για τη τεχνική ανασυγκρότηση της επιχείρησης. Η προυπάρχουσα αδειοδότηση δεν ήταν συμβατή με τη δραστηριότητα της εταιρίας και υπήρχε η επιθυμία από τη μεριά της διοίκησης να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό της και τη πλήρη συμμόρφωση της επιχείρησης με το ισχύων νομοθετικό πλαίσιο.

Η εταιρεία «Αλάτι Sindos» δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά στην εμπορία και επεξεργασία αλατιού εδώ και 30 χρόνια, με ιδιαίτερη παρουσία τόσο στην εγχώρια όσο και στην αγορά των Βαλκανίων αλλά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Κυριότερες χώρες συνεργασίας, εκτός Βαλκανίων είναι η Γερμανία, η Αυστρία και το Βέλγιο.

Οι εργασίες που αναλάβαμε στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης προθεσμίας και διεκπεραιώσαμε ήταν οι παρακάτω:

  • Συντονισμός του έργου, επικοινωνία με τους αρμόδιους υπαλλήλους της Περιφέρειας και τη διοίκηση της επιχείρησης
  • Συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών από την επιχείρηση και ενημέρωση της διοίκησης για τις απαιτήσεις της διαδικασίας
  • Συγκέντρωση και έλεγχος των νομιμοποιητικών εγγράφων του κτιρίου ως προς τη πολεοδομία
  • Ολοκλήρωση της υπαγωγής σε ρύθμιση αυθαιρέτων που εκκρεμούσε.
  • Συγκέντρωση και έλεγχος των νομιμοποιητικών εγγράφων του κτιρίου ως προς τη πυροπροστασία
  • Αποτύπωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
  • Σύνταξη πλήρους τεχνικού υπομνήματος σύμφωνα με τη νομοθεσία με την απαραίτητη αιτιολόγηση για την αίτηση χορήγησης προθεσμίας Τεχνικής Ανασυγκρότησης

Η εταιρία παρέλαβε από το γραφείο μας πλήρη φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να είναι έτοιμη να δεχθεί οποιονδήποτε έλεγχο από τον κρατικό μηχανισμό. Θα ακολουθήσει το επόμενο στάδιο της τελικής αδειοδότησης της επιχείρησης για την εύρυθμη λειτουργία της.

Περισσότερα για τη νομοθεσία που ισχύει για τη λειτουργία των κέντρων αποθήκευσης και διανομής μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης 

Δείτε περισσότερες υπηρεσίες μας εδώ και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνηση εδώ!