Πυροπροστασία και άδεια λειτουργίας για εστιατόριο στο Παλιούρι Χαλκιδικής

Πυροπροστασία και άδεια λειτουργίας για εστιατόριο στο Παλιούρι Χαλκιδικής

Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και έκδοση Πιστοποιητικού

Η ανάγκη αναβάθμισης μιας επαγγελματικής κουζίνας για λειτουργικούς λόγους, συμπαρασύρει πολλές φορές και την εγκατάσταση της πυροπροστασίας της. Κατά την εγκατάσταση συστήματος μιγμάτων αερίων καυσίμων για την καλύτερη απόδοση της μαγειρικής, δημιουργείται η απαίτηση για έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία το οποίο εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της μελέτης και των μέσων πυροπροστασίας που μελετούνται και εγκαθίστανται. Τα μέσα που επιλέχθηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν τα εξής:

  • Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης
  • Πυροσβεστήρας τύπου F για μαγειρικά έλαια
  • Αυτόματο σύστημα τοπικής εφαρμογής (τύπου wet chemical)
  • Φωτιστικά ασφαλείας και σήμανση
  • Πυροσβεστική Φωλιά

Γνωστοποίηση λειτουργίας

Με την αναβάθμιση των υποδομών της επιχείρησης, κρίθηκε αναγκαία και η εναρμόνιση της αδειοδότησης της με τις σύγχρονες απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας και ειδικότερα της υγειονομικής διάταξης. Συνεπώς, η παλαιότερη άδεια λειτοργίας αντικαταστάθηκε από γνωστοποίηση λειτουργίας μέσω του notifybusiness.gov.gr. Παράλληλα ετοιμάστηκε από την ομάδα μας ολοκληρωμένος φάκελος τεκμηριωσης ο οποίος παραμένει στην εγκατάσταση, ώστε να μπορεί να δεχθεί οποιοδήποτε έλεγχο από τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Σε αυτή τη διαδικασία είναι πολύ σημαντική η ενημέρωση και η εκπαίδευση του επιχειρηματία ή του υπευθύνου λειτουργίας του εστιατορίου, καθώς απαιτείται η συμμετοχή τους στη συνεχή ενημέρωση αυτού του φακέλου ανάλογα με τις εξελίξεις στην επιχείρηση.

Το εστιατόριο

man in yellow protective suit

Πως μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι;

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για την επιχείρηση σας με αξιοπιστία και εγκυρότητα. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, εδώ!