Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας τροφίμου

Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας τροφίμου

Για την εταιρία “Σπιτικό Παπακωνσταντίνου“, αναλάβαμε τη γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας μετά τη μεταβίβαση της επιχείρησης από τη προηγούμενη διοίκηση στην υφιστάμενη. Η διαδικασία της αδειοδότησης της δραστηριότητας μιας τέτοιας επιχείρησης έχει αντικατασταθεί με αυτή της γνωστοποίησης η οποία γίνεται σε δύο στάδια, της εγκατάστασης και λειτουργίας. Η ειδική πλατφόρμα notifybusiness.gov.gr χρησιμοποιείται για να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά το σύνολο των καταχωρήσεων.

Το εργοστάσιο παραγωγής της εταιρίας “Σπιτικό Παπακωνσταντίνου” βρίσκεται στην περιοχή των Νεων Κερδυλίων στις Σέρρες με σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό ενώ είναι πιστοποιημένη με σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ISO 22000.

Λόγω των εξελίξεων στη νομοθεσία και του μετασχηματισμού στον τρόπο αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων, υπήρξε η απαίτηση για γνωστοποίηση της εγκατάστασης καθώς και της λειτουργίας της στην ειδική πλατφόρμα του υπουργείου ανάπτυξης. Οι εργασίες που αναλάβαμε στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας και διεκπεραιώσαμε ήταν οι παρακάτω:

 • Συντονισμός του έργου
 • Συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών από την επιχείρηση και ενημέρωση της διοίκησης για τις απαιτήσεις της διαδικασίας
 • Συγκέντρωση και έλεγχος των νομιμοποιητικών εγγράφων του κτιρίου ως προς τη πολεοδομία
 • Βεβαίωση στατικής επάρκειας του ακινήτου
 • Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης του ακινήτου
 • Τεχνική περιγραφή και αποτύπωση σε κάτοψη των μηχανημάτων της λειτουργίας της επιχείρησης
 • Επικοινωνία με την αρχαιολογική υπηρεσία  και λήψη της σύμφωνης γνώμη της για την εγκατάσταση της επιχείρησης.
 • Σύνταξη νέου τοπογραφικού του οικοπέδου με αποτύπωση της σύνδεσης του με το οδικό δίκτυο και άδεια εισόδου εξόδου από την Περιφέρεια
 • Έλεγχος και πιστοποίηση των ψυκτικών μονάδων της εγκατάστασης από πιστοποιημένο ψυκτικό
 • Εγγραφή της επιχείρησης στον Ελληνικό Οργανισμό ΑΝακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και έκδοση αρ. μητρώου παραγωγού
 • Έλεγχος αδειοδότησης ύδρευσης και της αποχέτευσης της εγκατάστασης
 • Καταχώρηση της γνωστοποίησης εγκατάστασης
 • Καταχώρηση της γνωστοποίησης λειτουργίας

Η εταιρία παρέλαβε από το γραφείο μας πλήρη φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να είναι έτοιμη να δεχθεί οποιονδήποτε έλεγχο από τον κρατικό μηχανισμό.

Δείτε περισσότερες υπηρεσίες μας εδώ και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνηση εδώ!