Γνωστοποίηση Λειτουργίας ΚΥΕ

Γνωστοποίηση Λειτουργίας ΚΥΕ

Αναλάβαμε και ολοκληρώσαμε επιτυχώς για έναν νέο επιχειρηματία τη γνωστοποίηση λειτουργίας του νέου του καταστήματος. Ο Νίκος, ξεκίνησε πλέον με πολλές ελπίδες τη δραστηριότητα του στην οδό Λ. Βασ. Γεωργίου Α' 33 έχοντας από εμάς πλήρη υποστήριξη ως προς τις διοικητικές απαιτήσεις  του καταστήματος του.

Γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Από τον Μάιο του 2017 υπάρχει μια σημαντική αλλαγή στη διαδικασία αδειοδότησης των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) με την απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Η νέα επιχείρηση γνωστοποιεί τη λειτουργία της σε ηλεκτρονικό σύστημα και δηλώνει τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά που τηρούνται πλέον στην έδρα της. Ο έλεγχος πραγματοποιείται στην έδρα του καταστήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες βάση αυτής της γνωστοποίησης.

Φροντίζουμε για την υποβολή της γνωστοποίησης καθώς και την ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου της επιχείρησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να μπορεί να λειτουργεί νόμιμα και να μην αντιμετωπίσει προβλήματα κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες!