Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για προσθήκη ανελκυστήρα σε υφιστάμενη οικοδομή

Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για προσθήκη ανελκυστήρα σε υφιστάμενη οικοδομή

Το γραφείο μας ανέλαβε και διεκπεραίωσε την έκδοση κατάλληλης πολεοδομικής άδειας για εργασίες προσθήκης ανελκυστήρα σε υφιστάμενη οικοδομή. Σε εξαόροφη πολυκατοικία της δεκαετίας του 60 με τυπικό κλιμακοστάσιο και χωρίς την ύπαρξη ανελκυστήρα αποφασίστηκε από τους ιδιοκτήτες η τοποθέτηση ανελκυστήρα για την ομαλή λειτουργία της οικοδομής και τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας στα ανώτερα επίπεδα της πολυκατοικίας.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη πολύτιμη συνεργασία της εταιρίας που ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση του ανελκυστήρα με στόχο το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Πως μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι;

Δώστε αξία στο ακίνητο σας τοποθετώντας έναν ανελκυστήρα στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να διερευνήσουμε τις δυνατότητες εγκατάστασης νέου ανελκυστήρα που υπάρχουν για το ακίνητο σας.

Σκαρίφημα τομής