Αδειοδότηση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για ΚΥΕ

Αδειοδότηση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για ΚΥΕ

Για δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος το περασμένο διάστημα, εξασφαλίσαμε την αδειοδότηση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Αναλάβαμε την διαδικασία συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και τη σύνταξη κατάλληλου σχεδίου κάτοψης με την αποτύπωση του κοινόχρηστου χώρου στον οποίο οι επιχειρήσεις τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα και άλλο εξοπλισμό απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των πελατών τους. Η εκπόνηση αυτών των σχεδίων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη κανονιστική απόφαση του Δήμου Θεσσαλονίκης και ελέγθηκε τόσο από την υπηρεσία βιώσιμης κινητικότητας του Δήμου όσο και από τη τροχαία.

woman reading book

Πως μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι;

Αναλαμβάνουμε την αδειοδότηση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και την αδειοδότηση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τα τραπεζοκαθίσματα της με αξιοπιστία, ταχύτητα και εγκυρότητα. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, εδώ!