Άδεια λειτουργίας του Mikel coffee στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης

Άδεια λειτουργίας του Mikel coffee στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης

Το γραφείο μας ανέλαβε και ολοκλήρωσε την αδειοδότηση λειτουργίας του καφέ Μικέλ στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης. Από την αρχική έρευνα της καταλληλότητας του ακινήτου μέχρι τη τελική εκπαίδευση για την ορθή συντήρηση του φακέλου τεκμηρίωσης συνεργαστήκαμε άψογα με την ιδιοκτησία του καφέ για την ορθή λειτουργία του καταστήματος.

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την επιτυχή αδειοδότηση της επιχείρησης ήταν τα εξής:

Τα κυριότερα στάδια της διαδικασίας

 • Έρευνα πολεοδομικής νομιμότητας ακινήτου
 • Έκδοση βεβαίωσης εγκατάστασης από τον Δήμο
 • Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας
 • Ενημέρωση και συμβουλευτική υπηρεσία προς την επιχείρηση σχετικά με τα θέματα υγειονομικού
 • Σύνταξη φακέλου δικαιολογητικών τεκμηρίωσης της γνωστοποίησης λειτουργίας
 • Σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης για την Υγειονομική Υπηρεσία
 • Ολοκλήρωση της γνωστοποίησης λειτουργίας
 • Εκπαίδευση προσωπικού

Η νομοθεσία

Το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η αδειοδότηση ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ως προς το κυριότερο του μέρος βασίζεται στους παρακάτω νόμους:

 • Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α` 7.12.2016) – Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις
 • Υ.Α. οικ. 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/Β` 18.5.2017) – Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων
 • Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (ΦΕΚ 2161/Β` 23.6.2017) – Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις

Δείτε περισσότερες υπηρεσίες μας εδώ και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνηση εδώ!