Κατηγορία: <span>Ανακοινώσεις</span>

Νόμος 4495/2017 : συνδυάστε τη νομιμοποίηση & την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου σας!

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διαδικασία νομιμοποίησης των αυθαιρέτων και πως θα διεξάγεται μετά τη δημοσίευση του σχετικού Νόμου. Τι ακριβώς προβλέπει ο νέος …

Νέος νόμος αυθαιρέτων 4495/2017 : Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.

Σε ισχύ είναι πλέον ο νέος νόμος ρύθμισης αυθαιρέτων 4495/2017 με τίτλο: «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»  ο οποίος ήρθε να αντικαταστήσει …

Ο νόμος που θα αντικαταστήσει τον ν. 4178/2013

Το κείμενο με τίτλο “Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις” που πρόκειται να αντικαταστήσει τον 4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό …