Προγράμματα επιδότησης – Ενέργεια

Προγράμματα επιδότησης – Ενέργεια

Tη περίοδο αυτή υπάρχουν πολλά ανοιχτά προγράμματα στα οποία μπορεί κάποιος να αιτηθεί επιδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου του. Κάποια απευθύνονται σε ιδιώτες, κάποια άλλα σε επιχειρήσεις ενώ υπάρχουν αρκετοί όροι και προϋποθέσεις για κάθε ένα από αυτά ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν επιτυχώς.
Αν ενδιαφέρεστε για την αναβάθμιση ενός ακινήτου σας ή ενός συνεργάτη σας, επικοινωνήστε μαζί μας για να δούμε μαζί ποιό πρόγραμμα σας ταιριάζει και αν μπορείτε να ενταχθείτε.

Συνοπτικά,  μπορείτε να δείτε τα προγράμματα που είναι ανοιχτά σήμερα (22/05/2023) ή πρόκειται να ξεκινήσουν σύντομα:

Συνοπτικός Πίνακας

 

Εξοικονομώ 2023

site: αναμένεται

Το πρόγραμμα έχει περίπου τη δομή των προηγουμένων προγραμμάτων “εξοικονομώ”.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία. 

Αιτήσεις υποβάλονται από την 12η Ιουνίου 2023 ως και την 15η Σεπτεμβρίου 2023.

Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους

site: https://exoikonomoneon.gov.gr/

Το Πρόγραμμα αποτελείται από δύο σκέλη:

 1. σκέλος «Εξοικονομώ»: συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα,
 2. σκέλος «Ανακαινίζω»: συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις αισθητικής, λειτουργικής ανακαίνισης και αναβάθμισης των κατοικιών, ως συμπληρωματικές των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί στο διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 1984 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2005 και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία. 

Αιτήσεις υποβάλονται από την 18η Μαΐου 2023 ως και την 15η Σεπτεμβρίου 2023.

Εξοικονομώ – Επιχειρώ

Αναμένεται!

 

 

 

Φορτίζω Παντού

site: https://fortizopantou.gov.gr/

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για την προμήθεια και εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που τροφοδοτούνται από ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από Α.Π.Ε., σε βασικές αστικές και περιαστικές τοποθεσίες και σημεία ενδιαφέροντος, όπως αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, λιμένες και χώρους στάθμευσης.

 • Δικαιούχοι των ενισχύσεων, είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
 • Εμπορικές εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις,
 • Συνεταιρισμοί,
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
 • Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:
  • δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
  • δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

Οι Ο.Τ.Α. Α’ ή Β’ βαθμού δεν αποτελούν δικαιούχους της δράσης.

Αιτήσεις υποβάλονται από την 18η Μαΐου 2023 ως και την εξάντληση του προυπολογισμού.

Φωτοβολταϊκά στη Στέγη

site: https://pvstegi.gov.gr/

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με συστήματα ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες), τα οποία συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, με επιδίωξη το κτιριακό απόθεμα να πλησιάσει το 2050 προδιαγραφές σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και σε χαμηλότερο κόστος διαβίωσης. Το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», επιχορηγεί τα νοικοκυριά για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης και τους αγρότες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά) και αγρότες (επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος) που κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης στο Πρόγραμμα έχουν συνάψει σχετική Σύμβαση Σύνδεσης για το Φωτοβολταϊκό σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Αιτήσεις υποβάλονται από την 18η Μαΐου 2023 ως και την εξάντληση του προυπολογισμού

pen, document, energy certificate

Πως μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι;

Αναλαμβάνουμε τη φροντίδα του προγράμματος σας, από τη προετοιμασία και την υποβολή της αίτησης μέχρι και τη τελική εκταμίευση των ωφελημάτων. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, εδώ!