Πιστοποιημένοι εκτιμητές ακινήτων και Η/Μ εγκαταστάσεων στη Θεσσαλονικη

Πιστοποιημένοι εκτιμητές ακινήτων και Η/Μ εγκαταστάσεων στη Θεσσαλονικη

Το γραφείο μας στα πλαίσια της ανάπτυξης και της επιθυμίας μας για ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών του πελατολογίου, αναλαμβάνει τη σύνταξη εκθέσεων εκτίμησης ακινήτων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Σε συνεργασία με πιστοποιημένους εκτιμητές (REV, Valuer in Machinery, Plant & Equipment) εγγεγραμμένους στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, αναλαμβάνουμε με αξιοπιστία και συνέπεια να εκτιμήσουμε ακίνητη περιουσία, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις μεταποίησης όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 
Μια έκθεση εκτίμησης είναι απαραίτητη σε διαδικασίες:
  • Χρηματοδότησης
  • Πλειστηριασμού
  • Δικαστικής ή μη διένεξης
  • Μεταβίβασης επιχείρησης
  • Επαναξιολόγησης των παγίων επιχείρησης (βάση διεθνών λογιστικών προτύπων)

Οι μηχανικοί του γραφείου μας, μέλη του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδας (Σ.ΕΚ.Ε) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής ενημερώνονται συνεχώς και παρακολουθούν τις εξελίξεις στον χώρο ώστε να μπορούν να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες.

Βρείτε περισσότερες υπηρεσίες του γραφείου μας εδώ