Ο νόμος που θα αντικαταστήσει τον ν. 4178/2013

Ο νόμος που θα αντικαταστήσει τον ν. 4178/2013

Το κείμενο με τίτλο "Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις" που πρόκειται να αντικαταστήσει τον 4178/2013 "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις." ψηφίστηκε τις προηγούμενες μέρες στη βουλή και πρόκειται να εκδοθεί ως ΦΕΚ στις αρχές Νοεμβρίου 2017. Μέχρι τότε, έχει δοθεί παράταση στον παλιό νόμο 4178/2013 ώστε να είναι σε ισχύ μέχρι να αντικατασταθεί. Τα κυρίως κεφάλαια που περιλαμβάνει είναι:

  1. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ
  3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
  4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
  5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο εδώ : Νέος νόμος αυθαιρέτων