Γνωστοποίηση λειτουργίας και για τα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών – Αδειοδότηση φροντιστηρίου

Γνωστοποίηση λειτουργίας και για τα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών – Αδειοδότηση φροντιστηρίου

Με μια σειρά από νομοθετικές τροποποιήσεις και ειδικότερα με την έκδοση του ΦΕΚ Β 609 / 12-02-2022 πραγματοποιήθηκε μια σημαντική τροποποίηση στην αδειοδότηση φροντιστηρίων και άλλων δομών στον τομέα της εκπαίδευσης. Ο κρατικός μηχανισμός πραγματοποιεί μετάβαση στη ψηφιακή εποχή κατά την οποία μέρος της αδειοδοτικής διαδικασίας πραγματοποιείται ψηφιακά. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί πλέον άμεσα να αναρτήσει τη γνωστοποίηση λειτουργίας στη πλατφόρμα notifybusiness.gov.gr. και να ξεκινησει την ίδια στιγμή τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης του.

Το γραφείο μας παρακολουθεί τις εξελίξεις και υποστηρίζει τεχνικά και μελετητικά τις επιχειρήσεις του κλάδου της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής. Στόχος μας είναι να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τα θετικά χαρακτηριστικά της νέας νομοθεσίας (απλούστευση διαδικασιών, ταχύτητα έκδοσης γνωστοποίησης) αλλά ταυτόχρονα και να προστατευτούν από τις δυσκολίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή. Η ευθύνη της τήρησης φακέλου δικαιολογητικών στην εγκατάσταση χωρίς τον προηγούμενο έλεγχο τους από κάποια υπηρεσία, είναι πλέον σημαντική παράμετρος σε αυτή τη νέα διαδικασία στην οποία ο κρατικός μηχανισμός μετατρέπεται σε ελεγκτικό. Πιο συγκεκριμένα για:

Α. τα κέντρα ξένων γλωσσών με δυναμικότητα κάτω των 75 ατόμων,

η διαδικασία της αδειοδότησης πραγματοποιείται σε μια φάση, αυτής της γνωστοποίησης λειτουργίας της επιχείρησης μέσω της πλατφόρμας notifybusiness.gov.gr. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, οφείλει η επιχείρηση να τα τηρεί στις εγκαταστάσεις της και να είναι έτοιμη προς έλεγχο από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Αυτοί μπορεί να είναι οι: ΕΟΠΠΕΠ, Πυροσβεστική Υπ., Πολεοδομία, Αστυνομία, ΟΤΑ κλπ).

Το γραφείο μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη διαδικασία της αδειοδότησης / γνωστοποίησης η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες / δικαιολογητικά χωρίς ο πελάτης να χρειαστεί να αναζητήσει περισσότερους επαγγελματίες για τη διαδικασία αυτή.

  • σχεδιασμό ή αποτυπώσεις χώρων
  • υπολογισμό δυναμικότητας
  • μελέτες πυροπροστασίας
  • μελέτη προσβασιμότητας
  • έλεγχο νομιμότητας ακινήτου
  • έλεγχο στατικότητας ακινήτου
  • πιστοποιητικά πρωτοδικείου
  • άλλα

Β.Για την έναρξη λειτουργίας δομών με δυναμικότητα άνω των 75 ατόμων

  1. ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και Κολλεγίων απαιτείται έγκριση από την αδειοδοτούσα αρχή (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) και την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
  2. Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, των οποίων ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο) υπερβαίνει τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων απαιτείται έγκριση από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

με υποβολή φακέλου που περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιολογητικών όπως αναφέρονται στη κείμενη νομοθεσία.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:
woman reading book

Πως μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι;

Επικοινωνήστε μαζί μας για να υπολογίσουμε το κόστος της αδειοδότησης του φορντιστηρίου σας. Αναλαμβάνουμε την αδειοδότηση του νέου σας φροντιστηρίου ή την τροποποίηση του υφισταμένου με αξιοπιστία και εγκυρότητα. Στο γραφείο μας μπορείτε να βρείτε συνολικά όλες τις ειδικότητες έμπειρων επιστημόνων για την επιτυχή αδειοδότηση της επιχειρήρησης σας στον τομέα της εκπαίδευσης. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, εδώ!