Επένδυση σε λογισμικό

Επένδυση σε λογισμικό

4mlogoΤο γραφείο μας προχώρησε στην αγορά του πλήρους πακέτου λογισμικού της 4M με στόχο την ολοκλήρωση της ικανότητας μας σε αδειοδοτικές διαδικασίες ακινήτων. Πιο συγκεκριμένα, το πακέτο που έχει αγοραστεί μας δίνει τη δυνατότητα μελετών

FINE Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FINE πρόγραμμα μελετών Η/Μ

Τo Σχεδιαστικό Περιβάλλον FINE, πλήρως αυτόνομο, με ενσωματωμένη την πανίσχυρη μηχανή του 4MCAD, αυτοματοποιεί τον Σχεδιασμό των Η/Μ Εγκαταστάσεων, απαλλάσσοντας ολοκληρωτικά τον Μ-Η Μελετητή από τις χρονοβόρες σχεδιαστικές εργασίες και εξασφαλίζοντάς του τις βέλτιστες λύσεις Η/Μ σχεδιασμού για ασύγκριτη ποιότητα μελετών.

 • Θέρμανση
 • Θερμικές Απώλειες
 • Δισωλήvιo
 • Μovoσωλήvιo
 • Εvδoδαπέδιo
 • Καταvoμή Δαπαvώv Κεντρικής Θέρμανσης
 • Κλιματισμός
 • Φoρτία Κλιματισμού
 • FanCoils
 • Aεραγωγoί
 • Ψυχρoμετρία
 • Υδρευση
 • Απoχέτευση
 • Πυρόσβεση
 • Πυρασφάλεια
 • Καύσιμα Αέρια
 • Ηλεκτρoλoγικά
 • Αvελκυστήρες
 • Φωτoτεχvία
 • Ηλιακά
 • Βιoλoγικός
 • Ψυκτικοί Θάλαμοι
 • Περιβαλλοντικά
 • Ηχομόνωση
 • Φωτοβολταϊκά

 

4Μ-ΚΕΝΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ

Το Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ είναι το μοναδικό στην αγορά που ενοποιεί πραγματικά Σχεδίαση και Υπολογισμούς, παράγοντας εύκολα και αξιόπιστα τα απαιτούμενα αποτελέσματα για οποιαδήποτε μελέτη ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής επιθεώρησης. Η τελευταία του έκδοση είναι σύμφωνη με το νέο ΦΕΚ 2945Β/3-11-14 με τις πρόσφατα ενημερωμένες ΤΟΤΕΕ και με αυτόματη παραγωγή των Σκαριφημάτων/Σχεδίων επιτόπιου ελέγχου, όπως ακριβώς απαιτούνται από το buildingcert.

To Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ, εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ με την απόφαση 1935-6/12/10, καλύπτει το σύνολο των αναγκών Ενεργειακής Επιθεώρησης & Πιστοποίησης Κτιρίων, καθώς επίσης και την εκπόνηση ολοκληρωμένων Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης, ακολουθώντας κατά γράμμα τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ), στο πλαίσιο του ΦΕΚ 407Β 9/4/2010 και του Νόμου 3661 /2008.

Το πρόγραμμα 4Μ-ΚΕΝΑΚ Ενεργειακές επιθεωρήσεις αποτελεί υποσύνολο του πλήρους Ενεργειακού πακέτου 4Μ-ΚΕΝΑΚ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για Ενεργειακές Επιθωρήσεις. Οπως και η πλήρης έκδοση, κυκλοφορεί είτε μόνο σαν υπολογιστικό, είτε σε συνδυασμό με το σχεδιαστικό GCAD. Σαν υποσύστημα της ολοκληρωμένης εφαρμογής 4Μ-ΚΕΝΑΚ έχει αξιολογηθεί θετικά και ήδη εγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ με την απόφαση 1935-6/12/10.