Αναβάθμιση ικανότητας ενεργειακού επιθεωρητή, Β κατηγορίας

Αναβάθμιση ικανότητας ενεργειακού επιθεωρητή, Β κατηγορίας

Από τον Οκτώβριο του 2013 έχουμε αναλάβει την διεκπεραίωση και έκδοση τριακοσίων και πλέον Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), ακολουθώντας τις επιταγές της σχετικής νομοθεσίας. Η έκδοση των ΠΕΑ για κατοικίες και για επαγγελματικούς χώρους πραγματοποιείται κυρίως για τους παρακάτω λόγους:

  • Πιστοποίηση ενεργειακής κατηγορίας κατά την ολοκλήρωση της αρχικής κατασκευής του κτιρίου
  • Ενημέρωση των υποψήφιων ενοίκων κατά τη διαδικασία της ενοικίασης
  • Ενημέρωση των συμβαλομένων κατά τη πραγματοποίηση κάποιας συμβολαιογραφικής πράξης.

Η σημασία των πιστοποιητικών έχει γίνει βέβαια περισσότερο κατανοητή με τη χρήση τους στα προγράμματα “Εξοικονομώ” κατά τα οποία λειτούργησαν ως το κυρίως εργαλείο τεκμηρίωσης της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών μονάδων.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα ΠΕΑ και την ιστορία τους στην Ελληνική πραγματικότητα στη σελίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου πλέον το γραφείο μας έχει την αναβαθμισμένη ικανότητα έκδοσης ΠΕΑ Β Κατηγορίας για κτιριακές μονάδες εμβαδού πλέον, άνω των 250 m2 και μέχρι 1000 m2. Η αποδεδειγμένη εμπειρία μας, επιβραβέβεται με την ικανότητα έκδοσης ΠΕΑ για μεγαλύτερα κτίρια με πιο σύνθετες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Πως μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι;

Αναλαμβάνουμε την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου σας, με αξιοπιστία και ταχύτητα. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, εδώ!