Νέες δραστηριότητες που υπόκεινται σε γνωστοποίηση λειτουργίας

Νέες δραστηριότητες που υπόκεινται σε γνωστοποίηση λειτουργίας

Παρακάτω παρουσιάζονται οι δραστηριότητες που υπόκεινται στην παρούσα φάση σε καθεστώς γνωστοποίησης:

 • μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες
 • καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θέατρα και κινηματογράφοι
 • τουριστικά καταλύματα και πισίνες εντός αυτών
 • κέντρα αποθήκευσης και διανομής
 • εξορυκτικές δραστηριότητες
 • συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
 • εργαστήρια αισθητικής
 • αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία
 • πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες
 • φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών
 • ίδρυση και λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας
 • κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
 • σχολές επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων και οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
 • συνεργεία συντήρησης ή επισκευής αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και συνήθων ή βαρέων οχημάτων
 • πλυντήρια ή/και λιπαντήρια οχημάτων
 • στεγασμένοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
 • υπαίθριοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
 • χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων
 • σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων
 • σχολές, υποκαταστήματα σχολών και κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης οδηγών

Η διαδικασία της γνωστοποίησης λειτουργίας έχει βελτιώσει και έχει επιταχύνει τις διαδικασίες έναρξης λειτουργίας μια σειράς επιχειρήσεων.

man sitting in front of computer

Πως μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι;

Αναλαμβάνουμε την αδειοδότηση της νέας σας δραστηριότητας ή την τροποποίηση της υφιστάμενης με αξιοπιστία και εγκυρότητα. Στο γραφείο μας μπορείτε να βρείτε συνολικά όλες τις ειδικότητες επιστημόνων μηχανικών με εμπειρία ώστε να ολοκληρώσετε με επιτυχία την αδειοδότηση της επιχειρήρησης σας. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, εδώ!