Υποχρεώσεις ιδιοκτητών ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

Υποχρεώσεις ιδιοκτητών ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

Η νομοθεσία

Τι πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων (κύρια ή εξοχική κατοικία) μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ σχετικά με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων;

Ο κανονισμός καθορίζει μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας καθώς και ελάχιστες απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας τόσο για τα κτίρια, νεοανεγειρόμενα και υφιστάμενα, όσο και για τον περιβάλλοντα χώρο τους, προκειμένου να ενισχυθεί ο βαθμός πυρασφάλειας του ακινήτου, να μειωθεί η τρωτότητά του στη πυρκαγιά και να περιοριστεί η συμβολή του στη διάδοσή της.

Συχνές ερωτήσεις

 1. Ποια ακίνητα (οικόπεδο ή γήπεδο μαζί με το εντός αυτού κτίσμα) αφορά η εφαρμογή της νέας διάταξης;  Αφορά τα ακίνητα που έχουν κτίσμα και βρίσκονται:

  • σε δάση ή δασικά οικοσυστήµατα ή δασικές εκτάσεις
  • σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ηµιορεινών, ορεινών και ανώµαλων εδαφών είτε είναι δηµόσιες, είτε είναι αναγνωρισµένες ως ιδιωτικές.
  • σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (µη ορεινές ή ηµιορεινές και µη κείµενες επί ανώµαλων εδαφών)
  • βρίσκονται εν όλω ή εν µέρει εντός ακτίνας 300 µέτρων από τα όρια δασικών εκτάσεων
  • βρίσκονται µέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγµένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις
  • βρίσκονται µέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών.

 2. Τι πρέπει να κάνει ο ιδιοκτήτης ακινήτου που εμπίπτει στον κανονισμό;

  Μπορεί να απευθυνθεί στο γραφείο μας ώστε να διαπιστωθεί ότι εμπίπτει η ιδιοκτησία του στις διατάξεις του κανονισμού και σε δεύτερο χρόνο να μας αναθέσει τη σύνταξη της έντυπης αξιολόγησης επικινδυνότητας και της τεχνικής έκθεσης ώστε να μπορέσει να τα υποβάλει στον οικείο Δήμο.

 3. Πού υποβάλλει τα απαιτούμενα έγγραφα ο ιδιοκτήτης;

  Η τεχνική έκθεση καθώς και η έντυπη αξιολόγηση επικινδυνότητας κατατίθεται από τον ιδιοκτήτη στον οικείο Δήμο

 4. Ποιος ελέγχει την τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας;

  Ο έλεγχος τήρησης των απαιτήσεων του κανονισμού διενεργείται κατόπιν αυτοψίας, από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τον οικείο Δήμο και συγκροτείται από έναν δασολόγο ή γεωπόνο, έναν μηχανικό και έναν ακόμα υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής προστασίας του Δήμου.

 5. Ποιες είναι οι προθεσμίες που ισχύουν σήμερα;

  Για τα υφιστάμενα κτίρια, το έντυπο αξιολόγησης της επικινδυνότητας και η τεχνική έκθεση με τα συνοδευτικά τους στοιχεία, υποβάλλονται από τον εξουσιοδοτημένο διαχειριστή έως 10/05/2024. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου υποβάλλει τη δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας μέχρι 10/06/2024.

Πως μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι;

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη της έντυπης αξιολόγησης επικινδυνότητας και της τεχνικής έκθεσης για τα ακίνητα που εντάσσονται στις διατάξεις του κανονισμού πυροπροστασίας εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων με αξιοπιστία και εγκυρότητα. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, εδώ!