Άδεια αποχετεύσεως από την ΕΥΑΘ

Άδεια αποχετεύσεως από την ΕΥΑΘ

Από τις 21 Σεπτεμβρίου 2023 όταν και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (ΦΕΚ 4252 Β/15-9-2021) ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε., συγκεκριμένες επιχειρήσεις που συνδέονται με το δίκτυο αποχέτευσης, οφείλουν να λάβουν άδεια αποχετεύσεως από την ΕΥΑΘ.

Αφορά όλους τους φορείς άσκησης κάθε είδους οικονομικής δραστηριότητας, κατά την οποία παράγονται Υγρά Απόβλητα, για τη διάθεσή τους στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων αρμοδιότητας της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.)

Η σημαντικότερη κατηγορία επιχειρήσεων είναι η Β κατηγορία που περιλαμβάνει οικονομικές δραστηριότητες με παροχή Υγρών Αποβλήτων Q≤2m3/ημ. Ενδεικτικά αναφέρονται: επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, πλυντήρια ρούχων οικιακού τύπου, αρτοποιία, ζαχαροπλαστεία, επεξεργασία κατεψυγμένων αλιευμάτων, επιχειρήσεις τυποποίησης τροφίμων και στεγνοκαθαριστήρια με ανοιχτό κύκλωμα ψύξης.

Για τις δραστηριότητες της Κατηγορίας Β η ΕΥΑΘ ΑΕ εκδίδει Άδεια Αποχέτευσης.

Πως μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι;

Αναλαμβάνουμε την έκδοση άδειας αποχέτευσης για την επιχείρηση σας με αξιοπιστία, ταχύτητα και εγκυρότητα. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, εδώ!