Developing Solutions

Developing Solutions

Υπηρεσίες Μηχανικού

Πεδία δραστηριότητας

που μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι

Δόμηση

Αρχιτεκτονική μελέτη ακινήτων Σχεδιασμός εσωτερικού χώρου – 3d modelling Αρχιτεκτονική τοπίου Έκδοση οικοδομικών αδειών μελέτες στατικών, Η/Μ, ΚΕνΑΚ, αερίων, ΑΜΕΑ Διαχείριση έργων Μελέτη εφαρμογής Συμβουλευτική εφαρμογής
Περισσότερα "Δόμηση"

Επιχείρηση

Γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου Σύνταξη φακέλου δικαιολογητικών για τη λειτουργία της επιχείρησης Γνωστοποίηση λειτουργίας ΚΥΕ Αδειοδότηση κατάληψης κοινόχρηστων χώρων Τοπογραφική έρευνα Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας Έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας Περιβαλλοντική αδειοδότηση
Περισσότερα "Επιχείρηση"

Ενέργεια – Περιβάλλον

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων Περιβαλλοντική αδειοδότηση Στρατηγικές περιβαλλοντικές μελέτες Αδειοδότηση – χωροθέτηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Μελέτες σκοπιμότητας
Περισσότερα "Ενέργεια – Περιβάλλον"

Τουρισμός

Χρηματοδοτικά προγράμματα Αρχιτεκτονική μελέτη – διακόσμηση 3D modelling Concept Design Business Plan Κατάταξη καταλυμάτων Συμβουλευτική ταξινόμησης
Περισσότερα "Τουρισμός"

Τελευταία νέα μας

σημαντικές ανακοινώσεις για τη δραστηριότητα μας

Χορήγηση προθεσμίας σε επιχείρηση για τη τεχνική ανασυγκρότηση.

Για την εταιρία "Αλάτι Σίνδος" αναλάβαμε τη χορήγηση προθεσμίας από τη ΠΚΜ για τη τεχνική ανασυγκρότηση της επιχείρησης. Η προυπάρχουσα αδειοδότηση δεν ήταν συμβατή με...
Περισσότερα "Χορήγηση προθεσμίας σε επιχείρηση για τη τεχνική ανασυγκρότηση."

Τουριστικά καταλύματα: η επόμενη μέρα μετά τον κορωνοϊό

Σε μια σημαντική έρευνα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και ειδικότερα του Ερευνητικού Εργαστηρίου Τουρισμού και Διοίκησης Υπηρεσιών (tourlab.gr) για την επόμενη μέρα των τουριστικών καταλυμάτων...
Περισσότερα "Τουριστικά καταλύματα: η επόμενη μέρα μετά τον κορωνοϊό"

Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας τροφίμου

Για την εταιρία "Σπιτικό Παπακωνσταντίνου", αναλάβαμε τη γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας μετά τη μεταβίβαση της επιχείρησης από τη προηγούμενη διοίκηση στην υφιστάμενη. Η διαδικασία της...
Περισσότερα "Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας τροφίμου"